Zimbra E-mail

Zimbra E-mail

E-maily, kontakty, kalendár, úlohy a súbory vždy po ruke. Hosting od 4,92 EUR mesačne.

Viac info >>

Prečo práve Zutom?

Spokojnosť zákazníka býva dosiahnutá v prípade, že všetko je tak, ako má byť. A prípadne niečo naviac. Je to náš primárny cieľ, ktorému podriaďujeme každodennú prácu.

Zimbra E-mail

Zimbra E-mail je komplexný moderný spôsob komunikácie pre firmy a jednotlivcov na báze riešenia Zimbra Collaboration Suite (ZCS). Riešenie je prevádzkované v hostovanej podobe ako služba. Zákazník dostáva plnohodnotný groupware účet bez potreby inštalovania a prevádzky samostatného servera. Dostupné už od 1 účtu v cene od 4,92 EUR mesačne.

Všetko pre business ihneď k dispozícií

Zimbra E-mail obsahuje všetky podstatné súčasti potrebné ku každodennej práci. E-maily, kontakty, kalendár, úlohy, dokumenty a umožňuje aj ukladať súbory. K údajom je možné pristupovať kdekoľvek a kedykoľvek a všetky súčasti je možné zdieľať v rámci firmy, resp. pracovnej skupiny. Zimbra E-mail je funkčne porovnateľné riešenie s MS Exchange.

 

Schéma možností prístupu k údajom:

 

Výhody Zimbra E-mail

Zimbra E-Mail ponúka mnohé benefity oproti štandardným e-mailovým riešeniam


 • prístup k vašim informáciam odkiaľkoľvek a kedykoľvek
 • moderné webové rozhranie využívajúce technológiu AJAX podobajúce sa na bežnú aplikáciu, pre prístup z akéhokoľvek internetového prehliadača, k dispozícií v slovenskom, českom, anglickom, ako aj v ďalších svetových jazykoch
 • synchronizácia údajov so známymi klientami MS Outlook 2003/2007 a Apple Mail/Adress Book/iCal
 • synchronizácia údajov s mobilnými telefónmi a zariadeniami Palm, Windows Mobile, Symbian, Java, iPhone alebo BlackBerry
 • POP3/IMAP4 klient, t.j. možnosť využiť akéhokoľvek štandardného klienta pre e-mail napr. Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird, ...
 • Zimbra Desktop – klient pre Windows, MAC a Linux, umožňuje synchronizáciu všetkých informácií medzi serverom a vašim počítačom
 • možnosť zdieľať akékoľvek informácie v rámci pracovnej skupiny
 • žiadna potreba zabezpečovať zálohovanie e-mailov, dáta sú uložené na serveri a denne zálohované pre prípad poškodenia alebo náhodného zmazania
 • integrovaná ochrana proti vírusom (antivírus) a nevyžiadanej pošte (antispam)
 • výborné možnosti vyhľadávania vo všetkých informáciách prostredníctvom rôznych kritérií
 • bezproblémová migrácia existujúcich e-mailov a iných dát z iných e-mailových systémov (POP3/IMAP4), MS Outlook, MS Exchange servera, Lotus Domino alebo Novell GroupWise
 • garantovaná dostupnosť služby SLA 99,9%

 

Ukážka webového rozhrania

Webové rozhranie Zimbra E-mail je plnohodnotným groupware klientom a umožňuje kdeľkovek plnohodnotne využívať funkcie, ktoré sú známe napr. z MS Outlook.

 

 

Zimbra E-mail / groupware ako služba (SaaS)

Všetky funkcie systému Zimbra ponúkame a prevádzkujeme ako hostované riešenie na našej profesionálnej infraštruktúre. Zimbra je dostupná ako služba. Pre využitie uvedených funkcií nie je potrebné zakúpiť, inštalovať a prevádzkovať žiaden hardvér ani softvér na strane klienta. Služba jzahŕňa okrem garancie dostupnosti aj aktualizácie serverového softvéru, denné zálohovanie všetkých dát po dobu 30 dní a užívateľskú/technickú podporu. Uvedenie do prevádzky je otázkou minút.

 Popis služieb a cenník

Popis funkcií a parametrov        Basic
Profess-
ional
Profess-
ional+
Kapacita účtu (rozšíriteľná) 200 MB 3 GB
10 GB
E-mail
Kontakty / adresár
Kalendár
Úlohy
Dokumenty (online)
Vyhľadávanie
Pokročilé výhľadávanie
Zdieľanie údajov medzi užívateľmi
Webrozhranie pokročilé/štandardné
Prístup POP3/IMAP
Synchronizácia s MS Outlook
Synchronizácie s Apple Mail, iCal a AB
Synchr. s mobilnými zariadeniami (Zimbra Mobile)

príplatok

Denné zálohovanie dát po dobu 30 dní
Zvýšená bezpečnosť (SSL sync, SMTP/POP/IMAP)
Bezplatný desktop klient Zimbra Desktop (Windows, Mac, Linux)
Obnova dát zo zálohy na požiadanie v cene
Cenník (za 1 účet mesačne)
Pri 1-9 účtoch v doméne 1,20 EUR
6,60 EUR
9,90 EUR
Pri 10-19 účtoch v doméne 1,00 EUR
5,90 EUR
8,90 EUR
Pri 20 a viac účtoch v doméne call
call
call
Zimbra Mobile - 1,50 EUR
-
Rozšírenie kapacity o 1 GB - 1,00 EUR
1,00 EUR
Rozšírenie kapacity na 1 GB 1,00 EUR
- -

 

Platobné obdobie a zľavy:


Ceny sú uvedené pri platbe na obdobie 3 mesiace. Pri platbe na 12 mesiacov je ročná cena desaťnásobkom vyššieuvedenej mesačnej ceny, t.j. 2 mesiace bezplatne.

 

Ceny sú uvedené bez DPH 20%.

Ďalšie možnosti prevádzky e-mailového systému Zimbra

Zimbra Appliance


Zimbra Appliance je verzia e-mailového systému Zimbra dodávaná vo forme VMware vSphere Appliance. Výhodou je rýchla inštalácia, jednoduchá správa a používanie. Zutom v súvislosti s týmto riešením prevádzky systému Zimbra dodáva:

 

 • vhodnú infraštruktúru pre nasadenie Zimbra Appliance na báze VMware vSphere - Cloud Server prevádzkovaný v public cloude
 • poradenstvo pri nasadzovaní
 • lokalizáciu webového prostredia do slovenského jazyka
 • technickú podporu pri prevádzke systému Zimbra

 

Mám záujem o ďalšie informácie o Zimbra E-mail