ZUTOM – creating IT solutions since 1996

9 dôvodov, prečo využívať našu infraštruktúru

Od prevádzky jednoduchých systémov pre malých vývojárov až po prevádzku business critical riešení. Geograficky oddelené datacentrá, a ISO certifikát na systém riadenia bezpečnosti.

Pay as you go pre malé aj veľké firmy

ZUTOM umožňuje flexibilne prispôsobiť služby a riešenia podľa potrieb firiem. Či už je to veľká nadnárodná korporácia, maličká firmička alebo IT firma, špecializujúca sa na vývoj aplikácií.

Prvotriedne technológie

Naša infraštruktúra je vždy budovaná s ohľadom na prvotriednu kvalitu a spoľahlivosť.
Nosným prvkom infraštruktúry sú serverové systémy a fibre channel storage (SAN) Fujitsu a sieťové prvky Cisco Systems a Brocade.
Vysokú flexibilitu a efektívnu prevádzku služieb umožňuje dosiahnuť virtualizačná platforma VMware.

Zaručená dostupnosť

Geograficky oddelené a prepojené datové centrá zabezpečujú plynulú prevádzku za každých okolností.
Prevádzka nemá väzbu na fyzický server. Ak zlyhá fyzické zariadenie, virtuálny server automaticky začne bežať na inom.
Nároční zákazníci môžu využiť garanciu vysokej dostupnosti blížiacu sa 100 percentám.

Nízke kapitálové výdavky

Implementácia cloudových riešení vyžaduje omnoho nižšie počiatočné náklady v porovnaní s tým, ak by firma realizovala projekt vo vlastnej réžii.
Pay as you go model navyše umožňuje jednoduché predvídanie a plánovanie prevádzkových nákladov.
Platí sa iba za reálne využívanie kapacít.

Nadštandardná úroveň zabezpečenia

ZUTOM disponuje certifikátom ISO 27001:2013 (systém riadenia informačnej bezpečnosti) pre vysokú úroveň ochrany dát. Kvalitu tiež potvrdila certifikácia SAP Certified in Hosting Services.

Máme aj snímače na odtlačky prstov :)

Naše dátové centrá majú vysokú úroveň zabezpečenia pozostávajúcu z niekoľkostupňovej autorizácie prístupu osôb vrátane záznamu o vstupe a dohľadu kamerových systémov.

Zabezpečenie plynulej prevádzky

Pre prípad poruchy sú všetky elektrické a dátové prípojky dátových centier redundantné, výpadky napájania sú zálohované prostredníctvom elektrocentrál.

Ochrana dát a pravidelné zálohy

Dáta chránia pred zneužitím pokročilé firewally a ďalšie bezpečnostné prvky, pravidelné zálohy sú ukladané do vzdialeného dátového centra.

Ďalšie výhody ZUTOM infraštruktúry

Škálovateľnosť

Systémové zdroje sú dostupné na požiadanie a rastú s nárokmi a náročnosťou projektu. Máme k dispozícií obrovskú kapacitu serverov, ktorú dokážeme okamžite využiť pre potreby klientov.

Rýchlosť nasadenia

Štandardné riešenia sú vďaka cloud infraštruktúre dostupné prakticky okamžite. Pri menej náročných riešeniach je to dokonca otázka hodín.

Menšia záťaž pre životné prostredie

Od roku 2007 presadzujeme moderné technológie zamerané na zvýšenie efektivity prevádzky a investujeme do zariadení s nižšou energetickou náročnosťou.