ZUTOM – creating IT solutions since 1996

Prečo firmy prechádzajú na naše riešenia

Ako vie ZUTOM pomôcť riaditeľovi firmy, ako IT manažérovi a ako účtovníčke?

Šéf firmy

Šetríme peniaze

 • Platíte iba za počet aktívnych používateľov.
 • Nemusíte platiť IT špecialistov za nevyužitý čas, pravidelné školenia a zaoberať sa personálnymi otázkami.
 • Znižujú sa náklady na IT vybavenie. Softvér prevádzkovaný online funguje nielen na PC či notebookoch, ale aj na tabletoch či iných mobilných zariadeniach.
 • Prehľad o procesoch vo firme

Bezpečné dáta. Zálohovanie

 • Máte istotu, že dáta sú bezpečne uložené.
 • Dokumenty sú pod kontrolou. Zamestnanci ich len tak nevynesú z firmy.
 • Máte pod palcom všetky mobilné zariadenia. Vidíte aké zariadenia sú v prevádzke, kto a ako ich používa.
 • Dáta sú zálohované do geograficky oddelených centier.

Viac času, menej starostí

 • Neriešite napájanie, dátové pripojenie, klimatizáciu, údržbu, zabezpečenie, náhradné diely, servis a pod.
 • Garantovaný výkon, dostupnosť a doba odstránenia závady
 • Prevádzka je zabezpečovaná odborníkmi
 • Prístup pre obchodných partnerov, pobočky a zákazníkov cez bezpečné pripojenie z internetu

Finančný manažér

Lepšie plánovanie nákladov

 • Ak si riešenie prenajmete väčšina nákladov je vopred známa.
 • Veľká časť nákladov a s nimi spojených rizík sa presúva na poskytovateľa služby.
 • Bez potreby investícií do budúceho vývoja technológie.
 • Zníženie prevádzkových nákladov. Platíte iba za služby a výkon v rozsahu akom ich využívate.
 • Zníženie rizika finančných strát pri výpadku tržieb v dôsledku problémov s prevádzkou.

Efektívnejšie účtovníctvo

 • Kolegovia môžu odkiaľkoľvek v reálnom čase spolupracovať na spracovávaní dát rovnakého klienta. Možnosť práce z domu alebo od klienta.
 • Výkazy, faktúry a iné účtovné doklady sú bezpečne uložené a zálohované.
 • Klient môže potrebné informácie a dáta vkladať online priamo do účtovného softvéru firmy.
 • Možnosť pripojiť sa zo svojho počítača, mobilu alebo tabletu.

Bežný zamestnanec

Posun spolupráce vo firme na lepšiu úroveň

 • Bezpečné zdieľanie všetkých úloh, emailov, kalendárov, kontaktov, dokumentov a informácií medzi zamestnancami a partnermi firmy v reálnom čase, bezpečne a rýchlo.
 • Prístup k aplikáciám všade a kdekoľvek - z domu alebo zo vzdialených pobočiek.

Bezpečnejšie uloženie dát bez USB kľúčov a iných nosičov

 • V notebookoch alebo smartfónoch nie je potrebné mať žiadne údaje, čo je výhoda pri krádeži.
 • Ak dôjde ku krádeži, je možné dáta na diaľku vymazať.

IT manažér alebo majiteľ softvérovej firmy

Namiesto prevádzky chcete riešiť iné oblasti IT

Namiesto povinností spojených s prevádzkou serverov, aplikácií, zálohovaním a bezpečnosťou dát sa IT oddelenie môže venovať viac stratégii, IT governance a pod.

Viac času na sledovanie trendov, vývoj a testovanie aplikácií, navrhovanie inovácií, riešenie problémov zákazníkov a partnerov a sledovanie biznis procesov.

Vývoj novej aplikácie bez ohrozenia fungujúcej prevádzky

Prenájom servera, či platformy pre testovanie alebo rozširovanie nových služieb a aplikácií.

Ak sa aplikácia ujme je možné ju okamžite sprístupniť pre všetkých používateľov.

Lepší predajný argument pre svojich zákazníkov

Demoaplikácie je možné predviesť bez potreby ich inštalovania na zákazníkov počítač a po podpise zmluvy aplikáciu okamžite sprístupniť celú.

Forma prenájmu pritiahne zákazníkov, ktorý by si ju v štandardných podmienkach nemohli dovoliť.