ZUTOM – creating IT solutions since 1996

Kontakt

 
 

ZUTOM s.r.o.
Záhradnícka 74
821 08 Bratislava
Slovakia

Všeobecné informácie: info@zutom.sk
Podpora predaja: sales@zutom.com
Tech support/Helpdesk: helpdesk@zutom.com
Fakturácia: invoicein@zutom.com
Stav služieb: zutom.statushub.io

Tel. +421 (0)2 2063 3333

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
odd. Sro, vl. č. 16672/B.