ZUTOM

24 rokov tvoríme internet & IT

ZUTOM už 24 rokov pomáha slovenským firmám riešiť chod internetových a IT služieb.
Manažovaný hosting a cloud riešenia, vďaka ktorým sa môžete viac sústrediť na svoj biznis.

Služby a riešenia

Klienti a partneri

Stovky klientov, tisíce užívateľov

Blog

  • 70-347 Vce And Pdf you 70-486 itexamlab.com

    Pay attention to the method PMP Study Guide Pdf of learning. EX200 Exam Guide Pdf More EX200 Exam Guide Pdf importantly, PMP Study Guide Pdf it requires perseverance. If you have relevant working experience, it may be easier to learn.Examinations …
    Read more

Obstaranie informačno-komunikačných technológií spoločnosti ZUTOM s.r.o.

Dopytovo orientovaný projekt.

  • Dátum začatia realizácie projektu: 10/2014
  • Dátum skončenia realizácie projektu: 04/2015

www.opbk.sk

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.