ZUTOM

24 rokov tvoríme internet & IT

ZUTOM už 24 rokov pomáha slovenským firmám riešiť chod internetových a IT služieb.
Manažovaný hosting a cloud riešenia, vďaka ktorým sa môžete viac sústrediť na svoj biznis.

Služby a riešenia

Klienti a partneri

Stovky klientov, tisíce užívateľov

Blog

  • Polices That Mandate Sepsis Care Surface To own Labored In Big apple

    Enlarge this imageBacteria (purple) from the bloodstream can result in sepsis, a life-threatening ailment.Steve Gschmei sner/ScienceSourcehide captiontoggle captionSteve Gschmei sner/ScienceSourceBacteria (purple) from the bloodstream can set off sepsis, a life-threatening ailment.Steve Gschmei sner/ScienceSourceAn unusual point out regulation that dictates how …
    Read more

Obstaranie informačno-komunikačných technológií spoločnosti ZUTOM s.r.o.

Dopytovo orientovaný projekt.

  • Dátum začatia realizácie projektu: 10/2014
  • Dátum skončenia realizácie projektu: 04/2015

www.opbk.sk

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.