ZUTOM – creating IT solutions since 1996

Šesť trendov, ktoré menia pracovné prostredie, tak ako ho poznáte

Klasický pracovný model od deviatej do piatej ustupuje a pracoviská sa stávajú flexibilnejšie. Prečítajte si šesť bodov, ako sa mení pracovisko v dôsledku virtualizácie.

Klasický model fyzickej kancelárie, kde zamestnanec pracuje od 9.00 do 17.00 v množstve odvetví sa stáva prežitkom. Firmy sa transformujú čoraz viac na flexibilné pracoviská.

Umožňuje im to rýchlo napredujúci technologický pokrok. Cloud je model využívania technológií, vďaka ktorému si prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia môžete ukladať, spravovať alebo zdieľať akékoľvek dáta, prípadne vo virtuálnom prostredí prevádzkovať aplikácie. Cloud umožňuje prístup odvšadiaľ, kde je internetové pripojenie.

Cloud ovplyvňuje efektivitu firiem, rýchlosť procesov, znižuje náklady a vytvára priestor na vyvíjanie nových produktov.

Ako sa zavádzanie používania cloudu odrazilo na charaktere samotného pracovného prostredia?

1. Pracovný hardvér je menší a elegantnejší.

Tablety, smartfóny, ľahké laptopy. Počítače na pracovisku s ťazkopádnymi skrinkami s pevným diskom sú nahradzované menšími prenosnými zariadeniami. Firmy čoraz čatejšie presadzujú politiku nosenia vlastných zariadení na pracovisku. Na prístup k potrebným pracovným dátam stačí jednoduché prihlásenie sa do aplikácie.

2. Online softvér je základom rýchleho servisu

15 diskiet, ktoré boli potrebné na nainštalovanie Windowsu 95, dnes môžu znieť ako niečo neuveriteľné. Mnohé používané office suite softvéry už fungujú online. Narozdiel od inštalačiek na CD a DVD nosičoch sú nepretržite (a často automaticky) updatované na najnovšiu verziu. Plus, sú prístupné odvšadial.

3. Kancelária bez papierových dokumentov?

Niektoré dokumenty ako zmluvy neobídu tlačenú formu. Cloud však umožňuje tímom efektívnejšiu prácu s podkladmi. Všetky dokumenty sú na jednom mieste dostupné cez pár klikov, ľahko sa zdieľajú s kolegami alebo klientom. Môžu byť okamžite editované, jednou aj viacerými osobami naraz. Firma sa tak zbaví nadbytočných nákladov na tlač a riešenie je ekologické.

4. Priama komunikácia počas procesov

Zamestnanci nemusia čakať na týždenný osobný míting, kde podajú správu o individuálnej práci na zadaní. Vďaka cloudu je komunikácia bezprostredná, členovia tímov pracujú na zadaniach simultánne. Majú okamžitý feedback. Všetci majú prístup k relevantným dátam.

5. Boom práce z domu a flexibilného pracovného času

Kancelária sa stále využíva na dennú prácu a pravidelné stretnutia. Zamestnanci však vďaka prístupu k informáciám na diaľku majú možnosť pracovať z akejkoľvek lokality - z domu, letiska, kaviarne, iného štátu...

6. Skladovanie dát sa presunulo zo šuplíka do cloudu

Dáta sú uchovávané na externých cloudových lokalitách - nielen ako backup pri nečakanej technickej poruche alebo zničeniu fyzickej úložne dát ale aj ako spôsob ich zdieľania pre všetkých zamestnancov. Opäť, odvšadiaľ.