ZUTOM – creating IT solutions since 1996

Tri kľúčové koncepty, ktoré vás zorientujú vo svete moderného IT

Ak sa firma začne zaujímať o možnosti využitia služieb a riešení nasadených v cloude, stretne sa skôr, či neskôr s pojmami ako IaaS, PaaS a SaaS. Čo presne znamenajú?

Cloud computing nie je oblasť určená len odborníkom na informačné technológie. Dnes výhody cloud computingu dokáže využiť skoro každý. Či je to nadnárodná korporácia alebo malá firma. Riešenia v cloude dnes pomáhajú spoločnostiam v ich každodennom chode.

Ak sa firma začne zaujímať o možnosti využitia služieb a riešení nasadených v cloude, stretne sa so špecifickou terminológiou, ktorá svet oblakov sprevádza.

info-cloud-IaaS-PaaS-SaaS

Tri najčastejšie a podstatné pojmy sú:

  • IaaS (Infraštruktúra ako služba)
  • PaaS (Platforma ako služba)
  • SaaS (Softvér ako služba)

Tieto pojmy vyjadrujú tri možnosti dodania cloudových služieb. Vysvetľujú akú kombináciu hárdveru a softvéru sa poskytovateľ služby zaväzuje poskytnúť.

1. IaaS – Infraštruktúra ako Služba

Klient prevádzkuje vlastný software a prenajíma si hardware v podobe virtuálneho servera. Jednou z výhod oproti vlastneniu fyzických serverov je možnosť flexibilne upravovať výkon cloudu podľa aktuálnej potreby, tak aby kapacity boli optimálne využité.

2. PaaS – Platforma ako služba

Prenajíma sa hardvér a aplikačné prostredie, nie však samotná aplikácia. Klient si prenajíma platformu, na ktorej môže vyvíjať vlastnú alebo prevádzkovať zakúpenú aplikáciu. Platforma typicky zahŕňa operačný a iný súvisiaci software podľa potreby.

3. SaaS - Softvér ako služba

Klient používa službu alebo aplikáciu priamo cez internet zväčša pripojením sa cez webové rozhranie, bez potreby jej inštalácie a jej prevádzkovania na vlastných zariadeniach. Poskytovateľ služby zodpovedá za optimálne využitie kapacít cloudu. Výhodou je rýchle nasadenie služby, nižšie náklady, prístup k aplikácii odkiaľkoľvek a kedykoľvek a to, že sa klient nemusí zaoberať technickou stránkou prevádzky.