ZUTOM – creating IT solutions since 1996

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie opisujú detailne profil zákazníka, biznis problém, riešenie, prínosy a dodané služby.

A3 Soft využíva cloud infraštruktúru pre svoje služby

Cloud Computing od spoločnosti Zutom pomohol poskytovateľovi IT riešení pre retailových zákazníkov
skvalitniť služby a získať nový segment trhu. Prípadová štúdia riešenia IaaS (infraštruktúra ako služba).

STIAHNUŤ

Pohoda Online v spoločnosti Emineo Partners

Riešenie pre prevádzku ekonomického systému POHODA v online režime.

STIAHNUŤ

Účtovníctvo na diaľku v spoločnosti Sedam

ZUTOM Cloud pomohol inovovať tradičné služby účtovníckej spoločnosti a získať nových zákazníkov. Prípadová štúdia riešenia PaaS (platforma ako služba).

STIAHNUŤ